Isännöintipalvelut

Ripeää asiakaspalvelua

 • Reagoimme palvelupyyntöihin nopeasti
 • Asiakaspalvelun käytössä on laaja tietopankki, jonka johdosta soittajan ongelmat saadaan monesti ratkaistua jopa saman puhelun aikana.
 • Tiedotamme taloyhtiön asukkaille tärkeistä asioista ripeästi ja riittävän usein selkeillä ja helppolukuisilla tiedotteilla.

Asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen

 • Suoritamme yhdessä hallituksen kanssa asukastyytyväisyyden mittauksia, joiden perusteella voimme kehittää taloyhtiön viihtyvyyttä sekä turvallisuutta.
 • Huolehdimme, että taloyhtiön lakisääteiset turvallisuusasiat on hoidettu lain säätämällä tavalla.

content-03

Laadukkaat sähköiset palvelut

 • Sähköiset palvelumme (asiakirjojen tilaus, ilmoitusasiat, hallituksen sivut yms.) ovat helppoja käyttää ja ne pitävät taloyhtiön asukkaat ajan tasalla taloyhtiön asioista. Sähköiset palvelut ovat käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina, paikasta ja ajasta riippumatta, joka päivä.
 • Puheenjohtajalla on aina tarkka kuva yhtiön taloudellisesta tilanteesta, sillä taloyhtiön taloustiedot on tarkistettavissa sähköisessä palvelussamme kaikkina vuorokauden aikoina.
 • Kaikki taloyhtiön tärkeimmät asiakirjat tallennettaan sähköiseen muotoon, joten ne ovat helposti ja nopeasti saatavilla.
 • Kirjaamme kaikki asukkaiden ja osakkaiden palvelupyynnöt sähköiseen järjestelmään, joten yksikään palvelupyyntö ei katoa tai jää hoitamatta.

content-04

Kiinteistön arvon kehittäminen:

 • Päivitämme taloyhtiön kuntotiedot kuntoarviolla ja pidämme talon asukkaat ja osakkaat ajan tasalla taloyhtiön todellisesta kunnosta. Näin taloyhtiön korjausvelka ei pääse kertymään liian suureksi.
 • Ylläpidämme talon kuntoa tehokkaalla vikakorjausten hallinnalla ja huolellisella kunnossapidon suunnittelulla. Nämä perustuvat ammattilaisen tekemiin kuntoarvioon ja -tutkimuksiin.
 • Laadimme yhtiölle strategian yhteistyössä hallituksen kanssa.

Hallitukselle:

 • Hinnoitteluperusteemme ovat selkeät ja helposti ymmärrettävissä.
 • Isännöinnin vaihto hoituu helposti. Kun päätös on tehty, hoidamme isännöinnin vaihtoon liittyvät kaikki käytännön järjestelyt.
 • Tiedotamme asukkaille aktiivisesti taloyhtiön asioista, minimissään 4 kertaa vuodessa.
 • Tarjoamme avointa ja vaivatonta yhteistyötä, joka mahdollistaa taloyhtiön pitkäjännitteisen kehittämisen.
 • Opastamme ja koulutamme tarvittaessa myös hallituksen jäseniä.
 • Tuomme hallitukselle aktiivisesti kehitysehdotuksia.
 • Isännöinti Taimi Oy kuuluu luotettava kumppani ohjelmaan, joka takaa sen, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on yrityksessämme hoidettu asianmukaisesti lain vaatimalla tavalla.